Тел.: (044) 500-84-34
АсМАП - ИНФОРМ
Ассоциация международных автоперевозчиков Украины
ТВ программа
"УкрАвтоКонтинент"
Номер 753 от 19.02.2022
Смотреть
Статьи
» Смотреть все
Дайджест
» Смотреть все
СЕРВІС АСМАП УКРАЇНИ
Деталі
Полезная информация
Грузия. О порядке перемещения грузовых транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве
В Румынии установлены транзитные коридоры при осуществлении международных автомобильных перевозок по территории страны
Перечень дорог и карты маршрутов движения транзитных транспортных средств по территории Беларуси во время распространения COVID-19
Изменения тарифа в системе „Платон” с 1 февраля 2020 г.
» Смотреть все
Информация по странам
» Смотреть все
Контактная информация

Тел. (044) 500-84-34 (многокан.)
E-Mail: sova-ak@rambler.ru

Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. НАКАЗ № 757 (Із змінами від 11.09.2015}

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2004  № 757Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

31 серпня 2004 р.за № 1075/9674

 

Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку № 363 від 11.09.2015}

Згідно з Законом України "Про автомобільний транспорт" та з метою подальшого впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку та Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту , що додаються.

2. Державному департаменту автомобільного транспорту (Закірову Є.О.) та Службі міжнародних автомобільних перевезень (Танцюрі Є.В.):

2.1. Забезпечити погодження цього наказу з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Після державної реєстрації цього наказу довести його до відома підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією міжнародних перевезень пасажирів та вантажів.

3. Створити Комісію з питань аналізу ефективності використання українськими перевізниками дозволів, розгляду виявлених порушень, вироблення заходів впливу на порушників. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 520 від 17.08.2012}

4. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту України від 4 червня 2002 року № 352 "Про спрощення проїзду територією України транспортними засобами, які перетинають державний кордон", від 26 вересня 2003 року № 746 "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом" та від 11 березня 2004 року № 198 "Про внесення змін до порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кроля С.С.

 

Т.в.о Міністра

В.В. Корнієнко

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерстватранспорту України
20.08.2004  № 757

(у редакції наказу Міністерстваінфраструктури

України19.04.2013 № 239)

                                                                                                 Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 серпня 2004 р.за № 1075/9674

 

ПОРЯДОК

оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

 

{У тексті Порядку цифри та слова "45 днів", "45 календарних днів" замінено цифрами та словами "90 днів" згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 98 від 23.03.2015}

{У тексті Порядку слова "Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті" у всіх відмінках замінено словами "уповноважений орган" у відповідних відмінкахзгідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

 

  1. I.                  Загальні положення
  2.  

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

1.2. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі - дозвіл), їх обміну та обліку.

1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

1.4. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонено, якщо на це не отримано відповідного дозволу компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України.

1.5. Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

квота - кількість дозволів на проїзд автомобільного транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного періоду;

{Абзац третій пункту 1.6 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

обмежена квота - квота дозволів, яка не є достатньою для забезпечення потреб автомобільних перевізників;

уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

{Пункт 1.6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

 

II. Узгодження квоти дозволів

2.1. Квота дозволів для України на наступний рік визначається компетентними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

2.2. Узгодження квоти дозволів для перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням потреби автомобільних перевізників здійснює Міністерство інфраструктури України.

2.3. Ууповноважений орган на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні (додаток 1 до цього Порядку), а також бланків дозволів для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358 (із змінами).

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}

2.4. Міністерство інфраструктури України щороку не пізніше 20 грудня здійснює з компетентними органами іноземних держав обмін бланків дозволів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, на бланки іноземних дозволів.

2.5. Отримані бланки дозволів Міністерство інфраструктури України передає в повному обсязі до уповноваженого органу для їх подальшого обліку, оформлення та видачі автомобільним перевізникам.

 

III. Оформлення та видача дозволів

3.1. Оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів уповноваженого органу та її територіальних органів (далі - пункт видачі дозволів).

3.2. Дозволи для перевезення вантажів оформлюються і видаються водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) (далі - уповноважена особа) на підставі усного звернення або письмової заяви, в якій зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів (реєстраційні номери, вантажопідйомність, повна маса), маршруту руху із зазначенням країн відправлення та призначення, а також країн прямування автомобільного транспортного засобу, вантажу (вага, загальна кількість), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник, та пункт видачі дозволів.

Для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа при усному зверненні та поданні письмової заяви пред’являє документ, що посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}

Автомобільний перевізник забезпечується дозволами, передбаченими законами або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, необхідними йому тільки для конкретної поїздки, за наявності залишку дозволів та за умови пред’явлення в пункті видачі дозволів усіх отриманих раніше дозволів на автомобільний транспортний засіб.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

У разі порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення уповноважена особа пред’являє заявку на виконання цього перевезення в довільній формі.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

Під час оформлення та видачі дозволів на перевезення пасажирів або вантажів відповідних видів та країни на автомобільний транспортний засіб автомобільний перевізник повертає раніше отримані дозволи на цей автомобільний транспортний засіб з урахуванням випадків оформлення та видачі кількох дозволів одного виду та країни, якщо маршрут та порядок їх використання на території іноземної держави протягом одного конкретного перевезення потребує їх наявності.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі усного звернення або письмової заяви при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою:

схеми міжнародного маршруту;

графіка роботи та відпочинку водіїв;

копії документа про підтвердження відповідності автобусів параметрам комфортності;

копії договору, укладеного між автомобільним перевізником та замовником транспортних послуг, про здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні;

копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автобус, що буде виконувати перевезення.

Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.

Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки.

3.4. Дозволи видаються уповноваженій особі після пред’явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу.

3.5. Оформлення, видача та облік дозволів здійснюються з використанням комп'ютерного програмного забезпечення (із застосуванням штрих-коду).

3.6. У дозволі зазначаються:

найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника, його місцезнаходження (місце проживання);

реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу;

дата видачі дозволу.

Дозвіл підписується посадовою особою уповноваженого органу з проставленням номерного штампа такої посадової особи.

3.7. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, які мають обмежені річні квоти, видаються автомобільним перевізникам за їх зверненнями на підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.

{Пункт 3.8 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

3.8. Міністерством інфраструктури України з метою дотримання вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень встановлюються обмеження щодо забезпечення дозволами, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких категорій транспортних засобів, а саме:

{Абзац перший пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031  від 20.12.2013}

оформлення проводити на екологічні автомобілі: «зелений», «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «Євро-3 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки;

оформлення проводити на завантажені автомобілі;

оформлення проводити на певні види перевезень;

оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких перевищує 10 тонн.

Обмеження щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти на поїздку територією окремих іноземних держав деяких транспортних засобів, наведено в додатку 2 до цього Порядку.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}

3.9. Міністерство інфраструктури України утворює Комісію з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав (далі – Комісія), у складі не менш як десяти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, уповноваженого органу, громадських і професійних об’єднань, асоціацій, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України, які не здійснюють міжнародних автомобільних перевезень.

Для забезпечення прозорості розгляду питань, а також рівноправності у прийнятті рішень склад Комісії формується таким чином, щоб кількість представників державних органів, а також підприємств, установ, організацій, що входять до складу цієї Комісії, не перевищувала кількості представників громадських і професійних об’єднань, асоціацій.

Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії. Комісія скликається за рішенням голови Комісії або його заступника, але не рідше одного разу на місяць.

{Пункт 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

3.10. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Комісії приймаються на засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України, що оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

{Пункт 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

3.11. Комісія на своїх засіданнях розглядає та приймає рішення з таких питань:

достатність забезпечення автомобільних перевізників – резидентів дозволами;

ефективність використання дозволів українськими автомобільними перевізниками;

введення додаткових обмежень тимчасового характеру у разі недостатнього залишку квоти дозволів певного виду, на завантаження, за екологічними параметрами автомобільного транспортного засобу, за повною масою автомобільного транспортного засобу, за видами перевезень до вирішення питання щодо виділення для України додаткової квоти зазначеного виду дозволів.

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури№ 1031 від 20.12.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.12 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.13 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.14 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.16 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

3.12. Автомобільні перевізники, які систематично порушують строки повернення дозволів (мають п’ять або більше неповернутих дозволів), заносяться до відповідного переліку, що розміщується на веб-сайті уповноваженого органу. Таким автомобільним перевізникам припиняється видача дозволів. Видача дозволів відновлюється після повернення автомобільним перевізником виданих йому дозволів, які не були повернуті протягом 90 днів з дати отримання.

 

  1. III.           Порядок використання та повернення дозволів
  2.  

4.1. При оформленні та видачі дозволів автомобільний перевізник інформується про особливості їх використання, умови здійснення перевезень територією іноземних держав та строки повернення використаних та невикористаних дозволів.

4.2. Автомобільний перевізник забезпечує:

належне використання, збереження та обов’язкове своєчасне повернення виданого дозволу в пункт видачі дозволів уповноваженого органу протягом 90 днів з дня оформлення та видачі йому такого дозволу;

наявність всіх дозвільних документів, передбачених законами України або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, на виконання конкретного перевезення при здійсненні документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень.

4.3. Передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень.

4.4. Автомобільні перевізники, які отримали дозвіл та не використали його протягом 90 днів з дати отримання дозволу, зобов’язані повернути його в пункти видачі дозволів до 15 лютого року, наступного за звітним.

 

 

V. Контроль за оформленням, видачею, використанням і поверненням дозволів та аналіз ефективності використання дозволів

5.1. Уповноважений орган згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів.

Уповноважений орган знімає з обліку та анульовує виданий(і) автомобільному перевізнику дозвіл(оли), який (які) не був (не були) ним повернуті у зв’язку з його (їх) втратою, викраденням, вилученням, зіпсуванням.

Зняття з обліку та анулювання втраченого (викраденого, вилученого, зіпсованого) автомобільним перевізником дозволу здійснюється за умови подання ним до уповноваженого органу:

письмового звернення автомобільного перевізника про зняття з обліку та анулювання втраченого (викраденого, вилученого, зіпсованого) дозволу;

копії примірника друкованого засобу масової інформації з оголошенням про втрату (викрадення) дозволу;

копії документа, що підтверджує факт втрати (викрадення, вилучення) дозволу;

оригінал зіпсованого дозволу.

5.2. Для знищення невикористаних, бракованих та зіпсованих бланків дозволів, а також використаних дозволів уповноваженим органом утворюється комісія з утилізації бланків дозволів у складі не менше п’яти осіб.

5.3. Використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали - до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали - до 01 квітня року, наступного за звітним).

Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів знищуються до 01 квітня року, наступного за звітним.

 

VI. Облік і зберігання бланків дозволів

6.1. Облік, зберігання та передача бланків дозволів між територіальними органами уповноваженого органу забезпечуються уповноваженим органом.

6.2. У випадках втрати бланків дозволів призначається службове розслідування кожного такого випадку.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 239 від 19.04.2013}

 

Директор Державного 
департаменту автомобільного транспорту                              Є.О. Закіров


 

                                                                                     Додаток 1
до Порядку оформлення і видачі 
дозволів на поїздку по територіях 
іноземних держав при виконанні 
перевезень пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом 
у міжнародному сполученні, 
їх обміну та обліку 
(пункт 2.3)

ДОЗВІЛ
на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні

{Додаток в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 239 від 19.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}


Додаток 2
до Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом
у міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку (пункт 3.9)

 

 

ОБМЕЖЕННЯ
щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких транспортних засобів

 

№ з/п

Країна

Вид дозволу

Обмеження

щодо завантаження (за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пошти, медикаментів, легкових автомобілів, контейнерів, наливних вантажів (цистерни) та вантажів, що потребують перевезення в напівпричепах-рефрижераторах, автомобільних транспортних засобів (далі - АТЗ) з відкритими напівпричепами та причепами-платформами, скловозів, призначених для перевезення негабаритних та великовагових вантажів, сідельних тягачів)

за екологічними параметрами АТЗ

за повною масою АТЗ

за видами перевезень

1

2

3

4

5

6

7

1

Австрія

універсальні Євро-2 (не дійсні для транзиту)

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень та перевезень в/з третіх країн

універсальні Євро-3

універсальні Євро-3 (не дійсні для транзиту)

універсальні Євро-4

універсальні Євро-5

універсальні Євро-5 (не дійсні для транзиту)

2

Азербайджан

універсальні

На завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Азербайджаном

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

3

Білорусь

двосторонні

На завантажені АТЗ

Без обмежень

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

двосторонні ДЗ

Без обмежень

транзитні ДЗ

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

Для перевезень в/з третіх країн

в/з третіх країн ДЗ

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

4

Великобританія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

5

Вірменія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

в/з третіх країн

Без обмежень

Без обмежень

6

Греція

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ до Греції

7

Грузія

універсальні та треті країни

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

8

Італія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-3 безпечні, Євро-4 безпечні, Євро-5 безпечні)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

універсальні Євро-3 безпечні

Без обмежень

універсальні Євро-5

Без обмежень

9

Казахстан

універсальні

На завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Казахстаном

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

Для перевезень в/з третіх країн

10

Німеччина

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

універсальні Євро-1

Без обмежень

універсальні S

Без обмежень

На екологічні АТЗ (особливо зелені та безпечні, Євро-3 безпечні, Євро-4 безпечні, Євро-5 безпечні)

універсальні Євро-3 безпечні

Без обмежень

універсальні Євро-4 безпечні

Без обмежень

універсальні Євро-5 безпечні

Без обмежень

11

Росія

в/з третіх країн з двома обмеженнями

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для перевезень в/з третіх країн

в/з третіх країн з трьома обмеженнями

На завантажені АТЗ

12

Румунія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

13

Сербія

в/з третіх країн

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-3 безпечні, Євро-4 безпечні, Євро-5 безпечні)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

14

Словаччина

двосторонні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

транзитні

Без обмежень

в/з третіх країн

Без обмежень

15

Словенія

транзитні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

транзитні та треті країни

Без обмежень

16

Туреччина

двосторонні

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

Для перевезень в/з третіх країн

для порожніх АТЗ

Без обмежень

Без обмежень

17

Туркменистан

універсальні

На завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Туркменистаном або транзитом через Туркменистан

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

18

Угорщина

універсальні Євро-3 безпечні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-3 безпечні, Євро-4 безпечні, Євро-5 безпечні)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

універсальні Євро-4 безпечні

Без обмежень

універсальні Євро-4 безпечні О

Без обмежень

транзитні Євро-3 безпечні

Без обмежень

транзитні Євро-4 безпечні

Без обмежень

в/з третіх країн Євро-3 безпечні

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

в/з третіх країн Євро-4 безпечні

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

19

Узбекистан

двосторонні

На завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Узбекистаном

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

транзитні та треті країни з ДЗ

На завантажені АТЗ

Для транзитних перевезень або перевезень в/з третіх країн

20

Фінляндія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

Без обмежень

21

Чехія

двосторонні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

універсальні

На завантажені АТЗ

універсальні та треті країни

На завантажені АТЗ

22

Швеція

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

універсальні Євро-1

універсальні Євро-2

в/з третіх країн

 

 

2015-10-22
Смотреть все
Комментарии к статье: 0

Добавить комментарий:
Имя:
Сообщение:


Обратная связь


Погода

Цена на топливо в Украине

Цена на топливо в мире

Пробки

Прогноз погоды в Киеве » Украина Цены на бензин Стоимость топлива по странам мира
Все права защищены © Перепечатка материалов разрешена только при условии размещения ссылки на сайт!