Тел.: (044) 500-84-34
АсМАП - ИНФОРМ
Ассоциация международных автоперевозчиков Украины
ТВ программа
"УкрАвтоКонтинент"
Номер 616 от 19.10.2019
Смотреть
Статьи
» Смотреть все
Дайджест
» Смотреть все
СЕРВІС АСМАП УКРАЇНИ
Деталі
Полезная информация
Евросоюз. Запреты движения грузовиков в октябре
Франция – Италия. Технические работы в туннеле Монблан
График работы пунктов пропуска Калининградской области будет изменен
Запреты движения грузовиков в европейских странах в августе
» Смотреть все
Информация по странам
» Смотреть все
Контактная информация

Тел. (044) 500-84-34 (многокан.)
E-Mail: sova-ak@rambler.ru


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/asmap-inform.com/www/articles.php on line 127

Умови вступу до асоціації 

Умови вступу до АсМАП України

  Учасниками Асоціації можуть бути суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, а також, які мають зареєстровані на них транспортні засоби, ліцензію на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески за надані послуги й інші платежі.

В Асоціації встановлюється три категорії Учасників:
* допущені до системи МДП, з правом вирішального голосу (дійсні Учасники Асоціації);
* допущені до системи МДП, з правом дорадчого голосу (асоційовані Учасники Асоціації);

 * з правом дорадчого голосу, без права роботи в системі МДП (асоційовані Учасники Асоціації).

Всі Учасники Асоціації сплачують членські внески в порядку та розмірах, що розглядаються Радою Асоціації та затверджуються Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації. Прийняття в асоційовані Учасники Асоціації здійснюється Президентом Асоціації на підставі письмової заяви, письмової рекомендації Ради відповідного регіону.

Усі новоприйняті Учасники Асоціації отримують статус Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу. Учасники Асоціації реалізують свої права й законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника суб’єкта підприємницької діяльності – Учасника Асоціації. Рішення про прийняття перевізника, допущеного до роботи в системі МДП, в Учасники Асоціації з правом вирішального голосу приймає Рада Асоціації за поданням Президента Асоціації та Ради регіону з наступним затвердженням його Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

Для вступу до Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційовані учасники) і допуском до системи МДП (щоб отримувати книжки МДП), суб’єкт підприємницької діяльності подає письмову заяву встановленої форми  та укладає договір.

До заяви додаються:
* нотаріально засвідчені: 
    • копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; 
    • копії установчих документів (установчого договору, статуту тощо);
* скріплені печаткою суб’єкта господарської діяльності: 
    • анкета перевізника; 
    • фінансовий звіт та баланс підприємства за останні 2 роки або документ про наявність основних фондів, які не перебувають у заставі, вартістю не менше 50 тисяч доларів США; 
    • копія довідки управління статистики про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України; 
    • копія облікової картки суб’єкта підприємницької діяльності, взятого на облік митницею;
    • копія свідоцтва платника податку;
    • копії «Свідоцтв професійної компетентності з курсу: менеджер автомобільних перевезень вантажів і пасажирів у національному та міжнародному сполученні згідно з положеннями Конвенції МДП, 1975 року» керівників чи спеціалістів, виданих навчальним закладом, акредитованим Академією Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ) (обов’язково) ; 
    • копії свідоцтв та дипломів про проходження курсів міжнародних автомобільних перевезень водіями; 
    • копія ліцензії на право надання послуг з міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом;
   
• список власних транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою (додаток 3), до якого додаються:
    • копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції;
    • копії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами;
    • копії не менше 3 міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), які засвідчують наявність досвіду виконання міжнародних перевезень вантажів цим перевізником не менше 6 місяців;
   • копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату вступного внеску та гарантії допуску;
    • декларація-зобов’язання перевізника по допуску його до митної системи МДП і дозволу на користування звичайними книжками МДП;
    • список відповідальних осіб, уповноважених на отримання в Асоціації книжок МДП, із зазначенням їх П.І.Б. та ідентифікаційного коду. Цей список має бути підписаний керівником та головним бухгалтером суб’єкта підприємницької діяльності і скріплений печаткою;

 

Автоперевізники, які звернулися з заявою для отримання допуску до системи МДП, мають відповідати наступним вимогам:
* наявність досвіду здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів не менше шести місяців;
* стабільне фінансове становище;
* відсутність грубих чи неодноразових порушень митних правил та податкового законодавства.

За прийняття і розгляд документів на вступ до Асоціації передбачених п.п. 2.1, 2.2 Розділу 20 Посібника для Користувача книжки МДП, вноситься плата в розмірі 20-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Надані документи перевіряються Секретаріатом Асоціації на відповідність мінімальним умовам і вимогам, передбаченим частиною ІІ додатку 9 Конвенції МДП 1975 року. Після чого, матеріали надсилаються голові Ради відповідного регіону для розгляду та підготовки пропозицій Президентові Асоціації. На підставі рекомендацій Ради регіону і матеріалів перевірки Секретаріату, Президент Асоціації приймає рішення щодо участі перевізника в Асоціації. У разі потреби додаткова перевірка транспортних засобів та їх належності автоперевізнику, який бажає отримати допуск до процедури МДП, здійснюється через відповідний Департамент УДАІ МВС України.

Автоперевізник, який протягом 10-ти місяців з дня подання заяви не приступив до роботи в системі МДП, втрачає таке право і повторно подає документи на загальних підставах. Кошти, сплачені ним за розгляд документів на вступ до Асоціації, не повертаються і не враховуються при повторній подачі документів.

Перед отриманням першої книжки МДП Асоціації надається фінансова гарантія (гарантія допуску). Гарантія допуску з 01.02.2003р. вноситься у гривнях на рахунок Асоціації в безготівковій формі за курсом НБУ на день перерахування в розмірі не менше 8 000 доларів США.

В системі МДП використовуються тільки власні автотранспортні засоби перевізника, придатні для перевезення вантажів під митними печатками та пломбами. У разі використання транспортних засобів (крім автомобілів, що знаходяться у фінансовому лізингу), які не є власністю перевізника, останній вносить на рахунок Асоціації додаткову суму гарантії в гривнях, еквівалентну 1000 доларів США по курсу Національного банку України на день перерахування, за кожний автомобіль, що знаходиться в тимчасовому користуванні, але не більше 50000 доларів США.

 Після допуску до системи МДП перевізник зобов’язаний надати в Асоціацію штамп, в якому вказані його повна назва та юридична адреса англійською мовою, номер телефону / факсу, код ЗКПО та код МСАТ - UKR/066/00000 - номер в АсМАП). Аналогічний штамп повинен знаходитись у перевізника.

  Для вступу до Асоціації з правом дорадчого голосу без права роботи в системі МДП суб’єкт підприємницької діяльності подає заяву встановленого зразка та укладає договір: До заяви додаються скріплені печаткою суб’єкта господарської діяльності:
* копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;
* анкета учасника; * копія довідки управління статистики про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;
* копія свідоцтва платника податку;
* копія ліцензії на право надання послуг з міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом;
* список власних транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою, з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції.

Документи приймаються за адресою: 03150, м. Київ, вул. Щорса,11 (станція метро “Палац Україна). За довідками звертатись по тел: 201- 54-78, 201- 54-33, факс 201-02-34, е-mail: snv@asmap.org.ua, www.asmap.org.ua

 

 

2009-09-01
Смотреть все
Комментарии к статье: 0

Добавить комментарий:
Имя:
Сообщение:


Обратная связь


Погода

Цена на топливо в Украине

Цена на топливо в мире

Пробки

Прогноз погоды в Киеве » Украина Цены на бензин Стоимость топлива по странам мира
Все права защищены © Перепечатка материалов разрешена только при условии размещения ссылки на сайт!